יום חמישי, 28 בינואר 2021

Peter Pan Syndrome

??? ???? ?? ???? ???????! ??? ??? ?? ?? ?????!

??? ????? ?? ???? ?? ?????? ??? ???? ??? 30. ??? ????? ????? ??? ??????? ???? ????? ?????.

?? ?? ????? ?? ????? ????? ???? ?? ?? ???? ???? ???? ???. ??? ??? ????, ????? ??? ??? ?????? ???. ???? ?????? ?? ???????? ???? ??????? ?????? ?? ?? ??? ????? ?????.

??? ??? ?????, ????? ?????.

????? ??? ????, ??? ?? ???? ????, ???? ???? ????? ??.

?? ??? ???? ????, ?? ??? ??? ??? ????? ??????,

?? ??? ???? ???? ???? ?????? ????, ?? ??? ???...??? ?? ???!

?? ?????? ??????? ?? ????, ?? ???'? ??? ????.

?? ?????? ????? ????? "??? ?? ????? ?????" ?? ?? ??? ??? ???.

??? ?? ???? ?? ??? ????? ?? ?????? ??? ?? ???? ????? ???? ??.

????? ???? ????? ??? ?? ??? ????? ????? ???, ???? ????? ?? ????, ?? ??? ?????? ??? ??????? ?? ???????, ?????? ????? ??????, ?? ???? ???????, ?????? ???? ????? ???? ??.

???? ?? ???? ??? ?? ???'? ??????. ?? ??? ??? ?? ?? ?? ???? ????? ??? ????.

????? ??? ???? ????, ??? ????? ?????? ??????? ???? ????? ??, ??? ???? ????? ??? ??? ??? ?? ????? ??? ??? ??????, ?? ????? ?? ?????, ???? ????, ??? ????? ????, ????? ?????- ???  ? ? ? ?  ?????. ??? ?? ???? ?? ????, ?? ?? ??? ??? ???, ???? ?? ??? ???? ????.

??? ???. ???? ????.

אתה נמצא כאן :  ?? ???? ????? ???? Peter Pan Syndrome